Δ' Τάξη

Αγγλικά Γ-Δ-Ε

24/03/2020

Παιδάκια γεια σας, υγεία σε όλους!

Βάλια Μακρή, ΠΕ06


Διαβάστε σας παρακαλώ, πολύ καλά στο βιβλίο στη σελ.151-152 τον ενεστώτα απλό (Present Simple) και κάντε την παρακάτω άσκηση(τα ρήματα  στο σωστό τύπο).

Σελίδες