Δ' Τάξη

Ο κύκλος του νερού

Η κάθε ομάδα παρουσίασε στις άλλες ομάδες,  με τον δικό της ‘’μοναδικό’’ τρόπο, τον κύκλο του νερού που συναντήσαμε στο μάθημα της Γλώσσας, σε συνδυασμό και με το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος. Η πρώτη ομάδα ασχολήθηκε με την απεικόνιση του κύκλου του νερού, η δεύτερη με ένα κολλάζ που περιέγραφε διάφορα στοιχεία για το νερό, η τρίτη για την καταστροφή του κύκλου από το CO2  και η τελευταία με τον ελληνικό υδάτινο κόσμο.

Σελίδες