Ακαδημία Γονέων -3η Συνάντηση

Αγαπητές γονείς και κηδεμόνες,
Σας επισυνάπτουμε το booklet οδηγιών για τη διαχείριση της σχέσης με τα παιδιά
στις ημέρες covid-19. 
Επίσης επισυνάπτουμε το πρόγραμμα της 3ης Συνάντησης των Ακαδημιών Γονέων,

Παραχώρηση ηλεκτρονικής συσκευής(tablet) για προσωρινή χρήση σε μαθητές που πληρούν τα κριτήρια

Σελίδες