Λειτουργία Βιβλιοθήκης

Η λειτουργία της Σχολικής Βιβλιοθήκης μετρά τρεις μήνες και  οι δανεισμοί ακολουθούν αυξητική πορεία όπως φαίνεται και από τα στατιστικά στοιχεία.

Μπείτε στην βιβλιοθήκη  σαρώνοντας τον qr κώδικα κι επιλέξτε βιβλίο!

Μνημεία, πόλη, παιδί

Οι παρακάτω αφίσες είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας των μαθητών και μαθητριών της Στ΄τάξης του σχολείου μας που ασχολήθηκαν με το πολιτιστικό πρόγραμμα "Μνημεία, πόλη, παιδί" στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων. 

Σελίδες