1ο Εκπαιδευτικό συνέδριο κατά της Σχολικής Βίας - 2η ημέρα