1ο Εκπαιδευτικό συνέδριο κατά της Σχολικής Βίας- 1η ημέρα