Αίνιγμα - Ε΄τάξη

 Τάξη Ε΄ Γρηγορία

Λύση: Είναι το "βιβλίο"