Εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ΣΤ τάξης στο Αρχαιολογικό μουσείο Ελάτειας