Έκθεση Βιβλίου! 30.04.2022/Σύλλογος Γονέων & Κημόνων Μαθητών Δημ.Σχ. Αμφίκλειας