Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Μαθημάτων

ΣΤ' ΤΑΞΗ (ΣΤ1)

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1η ώρα

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΖΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΖΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΖΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΖΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Μαθηματικά
ΠΕ70 - ΖΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

2η ώρα

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΖΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΖΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΖΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ιστορία
ΠΕ70 - ΖΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΚΑΛΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 

3η ώρα

Θρησκευτικά
ΠΕ70 - ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΣΙΔΕΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Θρησκευτικά
ΠΕ70 - ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΣΙΔΕΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Μαθηματικά
ΠΕ70 - ΖΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΡΗΓΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Φυσικά
ΠΕ70 - ΖΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

4η ώρα

Μαθηματικά
ΠΕ70 - ΖΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Φυσικά
ΠΕ70 - ΖΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΚΑΛΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΡΗΓΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

Ιστορία
ΠΕ70 - ΖΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

5η ώρα

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΚΑΛΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
ΠΕ70 - ΖΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Φυσικά
ΠΕ70 - ΖΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Μαθηματικά
ΠΕ70 - ΖΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Φυσική Αγωγή
ΠΕ11 - ΒΑΦΙΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ

6η ώρα

Γεωγραφία
ΠΕ70 - ΖΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ευέλικτη Ζώνη: Βιωματικές Δράσεις
ΠΕ70 - ΖΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Φυσική Αγωγή
ΠΕ11 - ΒΑΦΙΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ

Γεωγραφία
ΠΕ70 - ΖΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Εικαστικά
ΠΕ70 - ΖΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

7η ώρα

Μουσική
ΠΕ70 - ΡΑΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

Ευέλικτη Ζώνη: Βιωματικές Δράσεις
ΠΕ70 - ΖΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ