Ποίημα / Ελένη-Ιωάννα Ζωγράφου , Α΄τάξη

Τα αστέρια και ο κόσμος

Στα αστέρια θέλω να ανεβώ

να φέρω τη φιλία, να βγάλω έξω την αγάπη!

Να γίνω ένα με τα αστέρια!

 

Θέλω να βγω έξω να φωνάξω

και τον κόσμο με αγάπη να αγκαλιάσω!

 

Και τώρα στο σπίτι με χαρά γυρνώ

θα φιλήσω τους γονείς μου και θα πάω να κοιμηθώ!