Σχολικό Έτος 2020-2021

 

Ευγενία Πανουργιά

Διευθύντρια

Ευανθία Κουκουβίτου 

 Α΄Τάξη

Γεωργία Γκούμπλια

Β΄Τάξη 

Βασιλική Γκόφη

Γ΄Τάξη 

Ευσταθία-Ελένη Παππά

Δ΄Τάξη 

Αλεξανδράκη Στέλλα

Ε΄Τάξη

 Χαρίκλεια Σκαμαγκούλη

 ΣΤ΄Τάξη 

Δημήτριος Παπαναστασίου 

Φυσική Αγωγή

 Γεωργία Σταυροπούλου

 Αγγλική Γλώσσα

 Αγγελική Κουκουλά

 Γαλλική Γλώσσα

 Ιωάννα Τσιμπίδα

 Τ.Π.Ε.

 Αθανασία Τσουμάνη

 Τμήμα Ένταξης

 Ερασμία Καμινάρη

 Ψυχολόγος

 Μιχαήλ Μάρκου

 Κοινωνικός Λειτουργός