Συμμετοχή στην 17η Έκθεση Ψωμιού

Οι μαθητές του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου συμμετέχουν με τις δικές τους αρτοδημιουργίες στην 17η Έκθεση Ψωμιού που γίνεται στην Αμφίκλεια!