Ολοήμερο

         

                                                                        Ο πίνακας ζωγραφικής όλων των παιδιών

Νέες δραστηριότητες

Ακολουθώντας τα βήματα της εκπαιδευτικής μας εποχής ξεκινάμε κάποιες καινούριες δραστηριότητες μέσα στο περιορισμένο χρόνο του Ολοήμερου τμήματος.

Η μία είναι η φιλαναγνωσία και η άλλη περιλαμβάνει ενέργειες που σκόπο έχουν να μειώσουν την επιθετικότητα και στη συνέχεια τη βία.

«Προγραμματισμός Λειτουργίας Ολοήμερων Σχολικών Μονάδων για το Σχολικό Έτος 2012-2013».

 

Για τη λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

Στα 6/θ και άνω Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία, ο ελάχιστος αριθμός εγγεγραμμένων- φοιτούντων για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μαθητές.

Σελίδες