Σχολικό έτος 2012-13

Χουλιάρα-Σιδερά Παναγιώτα

Διευθύντρια

 Ράλλης Μιχαήλ

Υποδιευθυντής-Ῡπεύθυνος Ολοημέρου

 Θανασιά Αθηνά

Α΄

 Γκούμπλια Γεωργία

Β΄

 Παπαστάμου Βασιλική

Γ΄

 Κότιου Χριστίνα

Δ΄

 Πανουργιά Ευγενία

Ε΄

 Εγγλέζος Παναγιώτης

ΣΤ΄

 Καλτσά-Μπαρδάνη Μαρία

Αγγλικών

 

Γαλλικών

 Βαφιά Βιολέττα

Φυσικής Αγωγής

 

Τμήμα Ένταξης