Σχολικό έτος 2013-14

 Χουλιάρα-Σιδερά Παναγιώτα

Διευθύντρια

 Ράλλης Μιχαήλ

Υποδιευθυντής-Υπεύθυνος Ολοημέρου

 Θανασιά Αθηνά

Α΄

  Γκούμπλια Γεωργία

Β΄

  Πανουργιά Ευγενία

Γ΄

  Παπαστάμου Βασιλική

Δ΄

  Εγγλέζος Παναγιώτης

Ε΄

  Ζιάκος Ανδρέας

Στ΄

  Καλτσά-Μπαρδάνη Μαρία

Αγγλικά

  Ρήγα Παρασκευή

Γαλλικά / Γερμανικά

  Βαφιά Βιολέτα

Φυσική Αγωγή

 Ζαχαρή Κωνσταντίνα

Τμήμα Ένταξης