Σχολικό έτος 2014-2015

Σχολικό Έτος 2014-2015

 

   Χουλιάρα-Σιδερά Παναγιώτα

Διευθύντρια

   Ζιάκος Ανδρέας

Υποδιευθυντής-Υπεύθυνος Ολοημέρου

   Νάκου Ξανθή

Α΄

   Θανασιά Αθηνά

Β΄

   Ράλλης Μιχαήλ

Γ΄

   Παπαστάμου Βασιλική

Δ΄

  Γκούμπλια Γεωργία

Ε΄

   Εγγλέζος Παναγιώτης

Στ΄

  Τρίγκα Ξένια

Αγγλικά

   Ντίνου Γλυκερία

Γαλλικά / Γερμανικά

   Βαφιά Βιολέτα

Φυσική Αγωγή

 Σταυρίδης Σταύρος

Νέλλας Κων/νος

Τμήμα Ένταξης

Μουσικός