Σχολικό έτος 2015-2016

 

   Χουλιάρα-Σιδερά Παναγιώτα

Διευθύντρια

   Ζιάκος Ανδρέας

Υποδιευθυντής-Υπεύθυνος Ολοημέρου

   Πανουργιά Ευγενία

Α΄

   Θανασιά Αθηνά

Β΄

   Εγγλέζος Παναγιώτης

Γ΄

   Καντερέ Χριστίνα

Δ΄

   Παπαστάμου Βασιλική

Ε΄

   Γκούμπλια Γεωργία

Στ΄

  Τρίγκα Πολυξένη - Μαρία

Αγγλικά

   Ντίνου Γλυκερία

Γαλλικά / Γερμανικά

   Βαφιά Βιολέτα

Φυσική Αγωγή

 Τουρλάκη Ηλιάνα

Γερμανικά