Επανεμφάνιση της λύσσας στην Ελλάδα

 

 Η λύσσα επανεμφανίστηκε στην Ελλάδα. Προσβάλλει όλα τα θηλαστικά ζώα και τον άνθρωπο. Είναι ζωοανθρωπονόσος.  Αν δεν γίνει έγκαιρα πρόληψη και αντιμετώπισή της είναι θανατηφόρα για τα ζώα και τον άνθρωπο.

"Διαγενεακή προσέγγιση της τοπικής ιστορίας"

 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε΄τάξης του Δημοτικού Σχολείου της Αμφίκλειας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2012-13 πραγματοποίησαν πολιτιστικό πρόγραμμα με θέμα "Διαγενεακή προσέγγιση της τοπικής ιστορίας".

Σελίδες