Μαθητικές κατασκηνώσεις Αγίου Ιωάννη Ασπρονερίου

 

Στις μαθητικές κατασκηνώσεις, του Αγίου Ιωάννη Ασπρονερίου Καμένων Βούρλων, θα φιλοξενηθούν οι μαθητές, που για το σχολικό έτος 2013-2014 θα εγγραφούν στις τάξεις Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄.

Εγγραφές μαθητών στην Α΄τάξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών για το σχολικό έτος 2013-2014 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 21 Ιουνίου 2013.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

Σελίδες