Εγγραφές μαθητών στην Α΄τάξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών για το σχολικό έτος 2013-2014 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 21 Ιουνίου 2013.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.

β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης.

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

ε. Πιστοποιητικό καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης.

στ. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

Σημ. ¶Τα πιστοποιητικά των μαθητών που είναι εγγεγραμμένοι στο Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας έχουν αναζητηθεί αυτεπάγγελτα. Για τους υπόλοιπους μαθητές παρακαλώ οι γονείς να επικοινωνούν με το Σχολείο.

¶ Τα πιστοποιητικά οδοντολογικής, καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης, μπορείτε να τα προσκομίσετε μέχρι 13/09/2013.

Τηλ. Σχολείου: 2234022295

Η Διευθύντρια του Σχολείου  

Χουλιάρα-Σιδερά Παναγιώτα