Ενημέρωση

Η Δήμαρχος Αμφίκλειας Ελάτειας  με σκοπό τη διασφάλιση της υγείας των μαθητών, παιδαγωγών και λοιπού προσωπικού, για το Χρονικό διάστημα από Τρίτη 11/06/2024 έως και Πέμπτη 13/06/2024 αποφασίζει την πρόωρη αποχώρηση, στις 11.30 π.μ.  των μαθητών από τα  Δημοτικά Σχολεία του Δήμου.