Βράβευση με Εθνική Ετικέτα Ποιότητας e Twinning για το Δημοτικό Σχολείο Αμφίκλειας

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε’ τάξης του Σχολείου, στο πλαίσιο του μαθήματος των γαλλικών, με την εκπαιδευτικό κ. Γιόλα Γκόλφη ΠΕ05, συμμετείχαν  κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2022-2023 στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα e-Twinning με τίτλο: “Le monde réel et le monde virtuel. Se déplacer en sécurité” (Ο πραγματικός και ο εικονικός κόσμος. Μετακινούμαι με ασφάλεια). Η Ευρωπαϊκή αυτή δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με σχολεία της Ιταλίας, Ισπανίας, Ρουμανίας και Ελλάδας. Για αυτή τους τη δράση το Δημοτικό Σχολείο Αμφίκλειας  έλαβε  Εθνική Ετικέτα Ποιότητας eTwinning.